Et vrangt og uvillig folk

Professor Frode Iversen forteller om hvilke utfordringer Olav Haraldsson hadde da han skulle etablere Eidsivatinget i 1022. Ny forskning gir ny innsikt i et avgjørende

Les mer »