1022 - 1030 - 2022 -2030

Hva skjer/ kalender

«Personnae Miserabilis», Landslovutstillingen,  blir satt opp til jubileet i 2022 i perioden april – september på Mago like ved Riksbygningen på Eidsvoll Verk der Grunnloven ble laget. Vi samarbeider jevnlig med eierne av utstillingen og holder oss oppdatert på utstillingens vei mot Eidsivatinget. Les mer

Fagseminaret skal holdes på Eidsvoll 1814 (vedEidsvollsbygningen) og vil også bli distribuert i flere kanaler. Seminaret tar for seg ulike sider av det norske rettssamfunnet gjennom alledosse årene og helt frem til vår egen tidsalder. 

Les mer og med deg på her