Norges demokrati har solide røtter i vår kulturarv fra middelalderen. Folkestyre, tilhørighet og identitet. La deg begeistre av vår fantastiske kulturarv!

Eidsivatinget støttes av

Aktuellt

februar 2022
feb 16
16 februar 2022
Professor Ola Mestad: Var det rettsgrunnlag for grunnlovsverket i 1814?
Wergelands Hus, Eidsvoll 1814,

På Akershus den 5. august 1661 signerte norske 555 menn på at einevaldsmakta – suvereniteten – var overført frå folket til den dansk-norske kongen. Av desse var 408 bønder, i motsetning til i Danmark der ingen bønder tok del i eidsavlegginga. Ved Kiel-traktaten 14. januar 1814 blei Noregs innbyggjarar «løste fra den Hyldings- og Troskabs-Eed» som var avlagt 153 år tidlegare. Dermed var suvereniteten gitt tilbake til det norske folk og det kunne gi seg eiga grunnlov og velje konge. Føredraget vil forklare dette grunnlaget for grunnlova og valet av eigen konge i 1814.

april 2022
apr 29
29 april 2022
Fagseminar
eidsvollbygningen, eidsvollbygningen
Eidsvoll Verk, 2074 Norge

Fagseminar "Forhandling og samhandling" Demokratiet

Aktiv kulturformidling

Eidsvoll kommune vil markere 1000 års-jubiléumet i 2022

Fagseminaret som skal holdes på Eidsvoll 1814 (ved Eidsvollsbygningen) tar for seg ulike sider ved det norske rettssamfunnet gjennom alle disse årene og helt fram til vår egen tidsalder og det «virtuelle» samfunnet.

Det jobbes med et jubileumsspill som skal fremføres i 2022. 

Utstilling av Landslovene kommer til Eidsvoll i 2022.

Eidsivatinget har utarbeidet undervisningsmateriell til grunnskole og videregående skole.

Barn og unge gjenskaper Tinget som vi antar det var på 1000-tallet. Konflikter skal løses, og dommer avsies.

Eidsivatinget

Rundt om i Norge var det lokale ting. Tingets oppgave var å løse konflikter i samfunnet og å bruke lovverket til å dømme rettferdig. Allerede i Halvdan Svartes tid på 800-tallet var det en felles tingsamling i innlandet, ​

Takk for at du er interessert i hva vi holder på med i Eidsivatinget!

© All rights reserved Eidsivatinget