Norges demokrati har solide røtter i vår kulturarv fra middelalderen. Folkestyre, tilhørighet og identitet. La deg begeistre av vår fantastiske kulturarv!

Eidsivatinget støttes av

Aktuellt

Aktiv kulturformidling

Eidsvoll kommune vil markere 1000 års-jubiléumet i 2022

Fagseminaret som skal holdes på Eidsvoll 1814 (ved Eidsvollsbygningen) tar for seg ulike sider ved det norske rettssamfunnet gjennom alle disse årene og helt fram til vår egen tidsalder og det «virtuelle» samfunnet.

Det jobbes med et jubileumsspill som skal fremføres i 2022. 

Utstilling av Landslovene kommer til Eidsvoll i 2022.

Eidsivatinget har utarbeidet undervisningsmateriell til grunnskole og videregående skole.

Barn og unge gjenskaper Tinget som vi antar det var på 1000-tallet. Konflikter skal løses, og dommer avsies.

Eidsivatinget

Rundt om i Norge var det lokale ting. Tingets oppgave var å løse konflikter i samfunnet og å bruke lovverket til å dømme rettferdig. Allerede i Halvdan Svartes tid på 800-tallet var det en felles tingsamling i innlandet, ​

Takk for at du er interessert i hva vi holder på med i Eidsivatinget!

© All rights reserved Eidsivatinget