Norges demokrati har solide røtter i vår kulturarv fra middelalderen.

Folkestyre, tilhørighet og identitet.

La deg begeistre av vår fantastiske kulturarv!

Eidsivatinget støttes av

Aktuellt

Eidsivatingets BLOGG

Aktiv kulturformidling

Folkefesten startet allerede 8. juni med skuespillet «Barnas Eidsivating»

9. juni venter et spennende og aktuelt foredrag i Wergelands Hus: Den tredje statsmakt – livet i Høyesterett. Høyesterettsdommer og leder i styret for  Domstolsadministrasjonen, Cecilie Berglund forteller.

Festen varte i hele 10 dager med varierte arrangementer! Eidsivatinget byr på et storslått program for 1 000-årsjubiléet med deltakelse av kjente og kjære artister og frivillige lag og foreninger fra bl.a. Eidsvoll.  Selve bursdagen var den 17. juni 2o22.

Fagseminar i samarbeid med Eidsvoll 1814 som tok for seg ulike sider ved det norske rettssamfunnet gjennom alle disse årene og helt fram til vår egen tidsalder og det «virtuelle» samfunnet.

Les mer

Det jobbes med et jubileumsspill som skal fremføres i 2023. 

Utstillingen «Miserabiles Personae» om Landslovene (Magnus Lagabøter) vises i Eidsvoll i perioden 29. april – 30. september, 2022. Utstillingen forteller om de svake i samfunnet og hvordan landsloven ga vern for mange av «de svakesete». Den er spesielt rettet mot barn og forteller om hvordan det var å være 10 år på 1270-tallet. Du finner utstillingen i «Traktorstallen» like ved Wergelands Hus/Grunnlovsbygningen på EIdsvoll Verk.

Les mer 

————-

Magnus Lagabøters Landslov av 1274

Se filmen om Landsloven

I filmen forteller professor Jørn Øyrehagen Sunde (UIB) om hvordan Landslovene ble til.

Eidsivatinget har utarbeidet undervisningsmateriell til grunnskole og videregående skole.

Les mer

Barn og unge gjenskaper Tinget som vi antar det var på 1000-tallet. Konflikter skal løses, og dommer avsies.

Les mer

Eidsivatinget

Rundt om i Norge var det lokale ting. Tingets oppgave var å løse konflikter i samfunnet og å bruke lovverket til å dømme rettferdig. Allerede i Halvdan Svartes tid på 800-tallet var det en felles tingsamling i innlandet, ​

Takk for at du er interessert i hva vi holder på med i Eidsivatinget!

© All rights reserved Eidsivatinget