Om oss

Det er vårt ønske at prosjektet skal utvide bevisstheten om Tingkulturens betydning for utviklingen av Norges rettskultur og vår nasjonale identitet.

Menneskene og kirken på Eid

Sporene etter olav haraldsson er mange og gjennomgripende. Kirken på Eid, Eidsivatinget, kanoniseringen av Olav, Magnus Lagabøtes Landslover er store høydepunkter i denne historien.

Vår kulturarv fra middelalderen er udiskutabel.

Den gir oss en tilhørighet og identitet hvor folkestyre og rettskultur i “forhandling og samhandling” har inspirert til det demokratiet vi i dag kan glede oss over. Å bevisstgjøre denne kulturarven for alle er en viktig oppgave for å kunne forstå nasjonens utvikling “fra slagmark til demokrati” og motstå krefter som vil rokke ved våre grunnprinsipper.

Prosjektet ledes av Rolf Anker Thon, som sammen med en faglig arbeidsgruppe fra Eidsvoll historielag, Akershus fylkeskommune og andre fagmiljøer utarbeider innhold og aktiviteter. Eidsvoll kommune og Akershus fylkeskommune støtter prosjektet.Et formidlingsprosjekt – om verdier, identitet og kulturarv.

Prosjektet skal formidle kunnskap om våre samfunnsverdier fra tidlige tider. Det er vårt ønske at prosjektet skal utvide bevisstheten om Tingkulturens betydning for utviklingen av Norges rettskultur og vår nasjonale identitet.  Vi har grunn til å være stolte av våre verdier som bygger på folkestyre og medborgerskap – en kulturarv som fortsatt er sentral i et levende demokrati.

Tusenårsjubileum!

I 2022 er det ett tusen år siden opprettelsen av Eidsivatinget på Eidsvoll. Det skal naturligvis feires! Les mer 

Hvem er vi​​

Prosjektleder, styremedlem

Arnhild
Ingeborgrud

Tidl. Kirkeverge Eidsvoll, styremedlem

Bjørnar
Robertsen

Kantor, Eidsvoll

Ola
Rønne

Arkeolog. Akershus fylkeskommune

Jon
Egeland

Lektor. Eidsvoll historielag, styremedlem

Gunnar
Gravdal Nerhus

Tidl. studieinspektør Eidsvoll VGS. / Eidsvoll historielag

Gry
Solberg

Grafisk Designer. Adjunkt. 

Ariane
Schjelderup

Filosof

Eidsivatingets vedtekter

Hensikt: Foreningen er opprettet for å drive historisk kulturformidling i Eidsvoll kommune. Foreningen er ideell og ikke-kommersiell og har til hensikt:

• Jubileum: for den første trekirken i Eidsvoll og hendelsene på Eid i 1017 som åpnet for Olav Haraldsson den Helliges stilling som enekonge i Norge.

• Eidsivatinget: Knytte disse hendelsene opp mot opprettelsen av Eidsivatinget i 1022 og den etterfølgende samfunnsutviklingen i Norge med vekt på ”kirkerett og landslover”.

• Folkeopplysning: Utarbeide dokumentasjon egnet for allmennheten og skoleverket om denne delen av vår lokale og nasjonale historie.

• Verdiskapning: Synliggjøre og kommunisere Eidsvolls betydelig middelalderhistoriske rolle og tilrettelegge for økt turisme og PR for kommunen.

EIDSIVATINGETS BLOGG

Uncategorized
Rolf A. Thon

Eidsivatinget tusen år 1022 – 2022

Jubileumsfeiring juni 2022 Uke 24 i 2022 er viet tusenårsjubileet for Eidsivatinget. I hele Gardermoregionen blir det arrangementer, lokale og felles, gjennom hele året. Konserter,

LES MER »
1000 år
Gry Solberg

Tusenårsjubileum 1022 – 2022

17, juni 1022 satte Olav Haraldsson Eidsivatinget på Eid. Tinget fikk navnet «Heidsivisthing» etter Heidsær som var datidens navn på Mjøsa.  Eidsivatinget skulle få stor

LES MER »
Uncategorized
Rolf A. Thon

Seilet Scene innvidd!

10. september 2020 ble Seilet Scene åpnet med snorklipping av ordfører John-Erik Vika, kulturdirektør i Viken John Arve Eide og styremedlem i Eidsivatinget, Arnhild Ingeborgrud.
På bildene ser vi:
Navneskilt og informasjonstavle, Seilet sett mot Andelva og Mago A, snorklipping, publikum som kom for å bivåne begivenheten og høre på konserten som koret OPUS89 ga etter åpningen.
Mer enn 20 000 turgåere benytter turstien og pilegrimsleden som går forbi Seilet. Vi takker Gjensidigestiftelsen for gaven som muliggjorde byggingen og håper scenen blir mye brukt!

LES MER »

DEL PÅ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Eidsivatinget støttes av