Kjetil Kalv

 Det var en gang, at kong Sigurd vilde ride fra gaarden og det ikke var nogen hjemme paa gaarden; han bød da sin stesøn Olav at sadle en hest for sig. Olav gik til gede-huset, tog der den største buk, leiede den hjem og lagde kongens sadel paa, gik saa og sagde til ham, at han havde gjort skydsen rede for ham.

Født i 995

Kjetil Kalv fra Ringnes gård i Stange ble født i 995, samme år som Olav Haraldsson ble født.

Kong Olav oppholdt seg på Hedemarken midtvinters (år 1016). Da det ble vår, fikk han med seg en stor hær og mange storbønder, bl.a. Kjetil Kalv fra Ringnes, ut til Oslofjorden. Palmesøndag, 25. mars, sto sjøslaget ved Nesjar i Brunlanes. Der vant Olav over jarl Svein Håkonsson, som styrte landet for danskekongen Knut den mektige. Svein hadde også hjelp av Erling Skjalgsson og Einar Tambarskjelve. Som takk for hjelpen fikk Kjetil Kalv en 15-roms karv (båt) som han førte opp gjennom Glomma til Mjøsa.

Høsten 1017 dro Olav nordover for å bli signet som Norges enekonge i Nidaros. På veien stanset han på Eid hvor han gikk til messe og ottesang før han dro videre med båt opp Vorma og Mjøsa. Han hadde nok regnet med at dette skulle bli en triumfferd, for de 5 Opplandskongene hadde lovet ham sin lojalitet. Imidlertid hadde Olavs brutale og hensynsløse framferd med blant annet tvangskristning og skattelegging gjort Opplandskongene betenkte. De sammenkalte derfor til møte i Ringsaker der de ble enige om å drepe kong Olav når han kom til Hedmark på vei nordover.

Kjetil Kalv var en av stormennene som var tilstede, han likte dette dårlig. Han tok med sine 40 menn og dro i ly av nattemørket til kong Olav i Eidsvoll, og varslet ham. Olav gikk da i båtene med sine drøyt 300 menn, Kjetil Kalv var også med. Neste natt kom de til Ringsaker hvor Opplandskongene og hær en deres på 1500 menn lå og sov. Olavs hær omringet husene kongene sov i, og innlandshæren ble uskadeliggjort. Olav tok kongene til fange. Noen av dem ble lemlestet og andre landsforvist. Dermed var Olav enehersker over hele Sør-Norge fra svenskegrensen til «Kvithavet» i vest. Kjetils handling skulle således bli avgjørende for at Olav ble enekonge i Norge.

Det er rimelig å spørre hvordan Norge hadde vært i dag uten denne handlingen av Kjetil Kalv – hadde vi hatt en helgenkonge, et Stiklestad, et pilegrimssted i Nidaros? Hvordan den norske rettsstaten ville utviklet seg er også uvisst. Uansett kan vi være rimelig sikre på at norgeshistorien hadde sett ganske annerledes ut.

Kjetil giftet seg senere, i 1024, med Kong Olavs halvsøster, Gunnhild, og kongen var med i bryllupsgildet på Ringnes.

Kjetil og Gunnhilds sønn Guttorm (Guthorill) var en god venn av Harald Hårdråde, Olavs halvbror. Guttorm som var en stor vikinghøvding, fór ofte på hærferd i Vesterlanda og hadde vintersete i Dublin. Olsokkvelden 1052 vant han, ”ved Guds og den hellige kong Olavs hjelp”, med sine 5 skip over den irske kong Margad og hans 16 skip. Av tiendelen av sølvet han tok i bytte ble det lagd et sju alen høyt krusifiks som ble forært til hellig Olavs kirke i Nidaros. Krusifikset var der til reformasjonen

Sverd fra Kosgården /// Hedmark

(Foto: Kulturhistorisk museum /// UiO/ Eirik Irgens Johnsen)

Ringnes gård

Ringnes gård (Hringunes) ble ryddet i yngre jernalder. Den store låven, 90 m lang, dominerer. Hovedbygningen er oppført i 1760-årene av daværende eier, generalmajor Haxthausen, og ble fredet i 1923. Stabburet er helt fra 1600-tallet. ”Gravferdsdøra” på Ringnes er spesiell. Den går rett ut fra salen i hovedbygningen og brukes bare hver gang en av folket på gården skal bæres til graven.

Ringnes har en spesiell tilknytning til Olav Haraldsson og omtales blant annet i Snorre. En gull- og sølvskatt fra Olav Haraldssons tid er funnet like ved husene på Ringnes. Gjenstandene stammer fra Vest-Europa og er nok røvet gods.

Seinere historie på Ringnes:  Ringnes var sannsynligvis også gården til Herlaug Huvudfat, som ledet en bondeoppstand på Hedmark mot danskekongen Hans. Oppstanden ble slått ned i 1508, Herlaug falt i kampen og hodet hans ble satt på stake utenfor Akershus festning. Gården Ringnes ble gitt til en av kongens menn, som også ble adlet.

ringnes gård, ottestad

Ringnes gård i dag: Ringnes gård er fortsatt i virksomhet. Den har G.nr. 42 og br.nr. 1. i Ottestad.

 Adresse : Vestbygdvegen 450, 2312 Ottestad  (Nær pilegrimsleden)

Kjetil Kalv varsler Olav om bakholdet som venter han

Under 1000-årsfeiringen (9. sept.2017) av den første trekirken som sto på Eid (1017) dramatiserte Eidsvoll Amatørteater fortellingen om da Ketil Kalv varslet Olav om bakholdet. Her ser vi Biskop Grimkjell, Olav Haraldsson og Ketil Kalv idet Ketil kommer inn i kirken og avbryter ottesangen.

DEL PÅ