Skolene / Undervisning

Historie er gøy! Demokrati, medborgerskap, identitet og menneskeverd. 1. - 13. klassetrinn​

Opplegg til skolen


Digitalt undervisningsopplegg på Elevkanalen

Samarbeid mellom Eidsivatinget og Elevkanalen, støttet av Sparebankstiftelsen DNB.

I 2022 er det 1000 år siden Olav den hellige etablerte Eidsivatinget på Eidsvoll. I den forbindelse har Eidsivatinget produsert og digitalisert undervisningsopplegg for skolen. På Eidsivatingets sider på Elevkanalen får elevene lære om demokrati, medborgerskap, identitet og menneskeverd. Hvor kommer demokratiet vårt fra? Hvor står det i dag?

Vi vet at aktive elever lærer mer! Her finner du undervisningsopplegg med elevaktive metoder. Her er interaktive oppgaver som quiz, kahoot, interaktive kart og oppgaver og forslag til opplegg for klasseromsøkter. Du finner filmer/foredrag med tilhørende quizer og oppgaver. Mange av oppleggene og aktivitetene passer for selvstendig elevarbeid, mens andre egner seg for bruk i fellesskap i klasserommet.

Oppgavene er særlig relevante i samfunnsfag, men kan også brukes i andre fag, som KRLE. Du vil også finne skriveoppgaver, og inspirasjon til tverrfaglighet. Oppgavene er først og fremst beregnet for 8.-10. trinn. Det er likevel absolutt mulig å bruke dem, kanskje med visse tilpasninger, også for yngre og eldre elever. Oppgavene er forankret i Læreplanverket L20, og utviklet av pedagoger. 

Lykke til i arbeidet med spennende temaer!

«Den som ikke dyrker sine røtter, har heller ingen vekst.» (Friedensreich Hundertwasser)

Eidsivatinget deler skolearbeidet i 3 sektorer:

Den kulturelle skolesekken

Opplegg for alle 9. klassene i Eidsvoll. Ha det gøy med Eidsivatinget og tingstedets lover og regler.

Skolene

I «Overordnet del, verdier og prinsipper for grunnopplæringen» i den nye læreplanen er blant annet «demokrati, medborgerskap, identitet og menneskeverd» svært viktige elementer.

Eidsivatinget sitt program for skolene ivaretar nettopp disse verdibegrepene og målretter undervisningsoppleggene tilsvarende.

Fagmedarbeidere i Eidsivatinget bidrar på forespørsel vederlagsfritt med idéer, workshop, foredrag m.m.

Oppleggene har høy grad av elevaktivitet og søker å trekke paralleller mellom middelalderens rettskultur og lover og vår tids virkelighet.

Barneskolen 

Barneskolen med programmet «Barnas Eidsivating»

Tverrfaglig opplegg for 4. kl som avsluttes med uteforestilling for alle. Eidsivatinget gjenskapes.

Miljøet forvandles til «Vikingtid». Ulike scenarioer utspilles på tinget.  Det føres rettssaker, personer dømmes til ulike straffer eller frifinnelse. Ættekulturens verdier og sedvaneretten er rådende.  Barna har innøvd sanger og replikker og avslutter det hele med sang hvor alle hyller «demokratiet».

Ungdomsskolen

Identitet: «…. personlighet, den man er. Identitet kan også betegne ens selvbilde eller selvoppfatning…”(Store norske leksikon).

Ungdomsskolen med 2 opplegg:

DKS «Fra slagmark til demokrati» – for 9. klasse:

En skoledag  på Eidsivatinget i 2 deler:

A.  Rettssaker på tinget:

Kong Olav Haraldsson besøker Tinget og leder an i praktiske rettssaker og problemstillinger. Lov og domfellelse ut fra Tingets lover og tingmennenes medbestemmelsesrett.

B.  «Filosofiske samtaler» i kirken:

Diskusjoner, drøfting av begreper og problemstillinger. Oppgaver og elevaktiviteter.

Pris for DKS etter avtale.

Eidsvoll og sporene etter Olav Haraldsson – enekonge, Eidsivatinget, Magnus Lagabøte og landsloven…
Undervisningsopplegg  for ungdomsskolen.

Videregående

Videregående skole med programmet:
«Mennesket i historien og historien i mennesket».
Tverrfaglige undervisningsopplegg og forskningsarbeid basert på pensum, professor Jørn Øyrehagen Sunde sin bok Speculum Legale og annen faglitteratur.

Foredrag med professor Jørn Øyrhagen Sunde, Eidsvoll kirke.

Utstilling og foredrag

Her forteller professor Jørn Øyrehagen Sunde hvordan  Landslovene ble til.

Vil du vite mer om undervisningsopplegg og prosjekter?

Kontakt oss >>

Hva skjer

EIDSIVATINGETS BLOG 

1000 år

Landslovjubileet 2024 / Nasjonalbiblioteket 1. februar 2024 – 14. september 2024

Utstilling
Utstillinga Med lova i hand: Magnus Lagabøtes Landslov, 1274–2024 blir ein sjeldan moglegheit til å møte mellomalderen på nært hald. For fyrste gong har vi samla eineståande handskrivne bøker laga i Noreg i mellomalderen, som hittil har vore i utanlandske samlingar.

Frå 1. februar til 14. september gjer vi denne gløymde delen av norsk kulturhistorie tilgjengeleg for publikum i Noreg.

LES MER »
Uncategorized

Framover mot flere tusenårsjubileer

Eidsivatinget har gjennomført sitt storslagne tusenårsjubileum. Men rundt omkring i hele Norge er det en rekke steder som er midt i forberedelsen til sine tusenårsjubileer.

LES MER »
Uncategorized

Med flagg og tegninger til kronprinsen

Utenfor Eidsvoll kirke sto barnehagebarn med flagg og tegninger og inne i den fullsatte kirka satt innbudte gjester og heldige eidsvollinger som hadde fått plass

LES MER »

DEL PÅ