Eidsivatinget årsmedlemskap

Eidsivatinget er en ideell forening med åpent medlemskap. Vi arbeider for å å bevisstgjøre de demokratiske verdiene og betydningen av disse verdiene for et godt samfunn og et godt liv. Demokratiske verdier har røtter tilbake til tingtiden da rettspraksis var bygd på folkestyre og sedvanerett, og at mann skal dømmes av likemenn – likhet for loven for «frie menn». Verdier som allmannarett og ytringsfrihet.

Vår identitet er knyttet til denne kulturarven. Bli medlem du også, vern om våre verdier!

Vi er takknemlige for din støtte! 

kr 150