Identitet” anses viktig for hver enkelt person. Å kjenne til “røttene” gir tilhørighet, eierskap, samfunnsbevissthet. Å kjenne det kulturelle grunnlaget for vårt demokrati og rettssystem gir oss innsikt i de verdiene nasjonen er bygget på fra gammelt av. Frihet, folkestyre, medborgerskap er ikke verdier som kommer av seg selv. De er utviklet gjennom århundrer. De har både styrt og tilpasset seg samfunnsutviklingen. Dette er en prosess som pågår hele tiden. Å løfte sløret fra denne historiske kulturarven er en viktig oppgave for å forstå ikke bare grunnlaget for demokratiet, men også hvilke retninger vi må velge videre hvis vi vil ivareta disse verdiene i tidene som kommer. Aldri har samfunnsutviklingen vært raskere enn i vår tid. Om man noen gang skal “stå på barrikadene”, er det nå!

13. mars, 2019 -rolf

NYHET fra Eidsivatinget
Uncategorized

LES MER »
Uncategorized

Eidsvoll Husflidslag vant

Den utlyst husflidskonkurransen i anledning Eidsivating-jubileet ble vunnet av Eidsvoll husflidslag. – Vi ønsker oss

LES MER »

Se flere aktuelle saker her

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook