Identitet

«Identitet» anses viktig for hver enkelt person. Å kjenne til «røttene» gir tilhørighet, eierskap, samfunnsbevissthet. Å kjenne det kulturelle grunnlaget for vårt demokrati og rettssystem gir oss innsikt i de verdiene nasjonen er bygget på fra gammelt av. Frihet, folkestyre, medborgerskap er ikke verdier som kommer av seg selv. De er utviklet gjennom århundrer. De har både styrt og tilpasset seg samfunnsutviklingen. Dette er en prosess som pågår hele tiden. Å løfte sløret fra denne historiske kulturarven er en viktig oppgave for å forstå ikke bare grunnlaget for demokratiet, men også hvilke retninger vi må velge videre hvis vi vil ivareta disse verdiene i tidene som kommer. Aldri har samfunnsutviklingen vært raskere enn i vår tid. Om man noen gang skal «stå på barrikadene», er det nå!

13. mars, 2019 -rolf

Uncategorized

Seilet Scene innvidd!

10. september 2020 ble Seilet Scene åpnet med snorklipping av ordfører John-Erik Vika, kulturdirektør i Viken John Arve Eide og styremedlem i Eidsivatinget, Arnhild Ingeborgrud.
På bildene ser vi:
Navneskilt og informasjonstavle, Seilet sett mot Andelva og Mago A, snorklipping, publikum som kom for å bivåne begivenheten og høre på konserten som koret OPUS89 ga etter åpningen.
Mer enn 20 000 turgåere benytter turstien og pilegrimsleden som går forbi Seilet. Vi takker Gjensidigestiftelsen for gaven som muliggjorde byggingen og håper scenen blir mye brukt!

LES MER »

Se flere aktuelle saker her

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook