«Identitet» anses viktig for hver enkelt person. Å kjenne til «røttene» gir tilhørighet, eierskap, samfunnsbevissthet. Å kjenne det kulturelle grunnlaget for vårt demokrati og rettssystem gir oss innsikt i de verdiene nasjonen er bygget på fra gammelt av. Frihet, folkestyre, medborgerskap er ikke verdier som kommer av seg selv. De er utviklet gjennom århundrer. De har både styrt og tilpasset seg samfunnsutviklingen. Dette er en prosess som pågår hele tiden. Å løfte sløret fra denne historiske kulturarven er en viktig oppgave for å forstå ikke bare grunnlaget for demokratiet, men også hvilke retninger vi må velge videre hvis vi vil ivareta disse verdiene i tidene som kommer. Aldri har samfunnsutviklingen vært raskere enn i vår tid. Om man noen gang skal «stå på barrikadene», er det nå!

13. mars, 2019 -rolf

1000 år

Landslovjubileet 2024 / Nasjonalbiblioteket 1. februar 2024 – 14. september 2024

Utstilling
Utstillinga Med lova i hand: Magnus Lagabøtes Landslov, 1274–2024 blir ein sjeldan moglegheit til å møte mellomalderen på nært hald. For fyrste gong har vi samla eineståande handskrivne bøker laga i Noreg i mellomalderen, som hittil har vore i utanlandske samlingar.

Frå 1. februar til 14. september gjer vi denne gløymde delen av norsk kulturhistorie tilgjengeleg for publikum i Noreg.

LES MER »

Se flere aktuelle saker her