Enestående boknyhet: EIDSIVATINGET – den norske tingtradisjonen gjennom 1000 år


Den første boka i sitt slag i Norge. Fortellingen om sammenhenger mellom middelalderens tingtradisjoner og vår egen tid. Kulturarvens verdier har hatt innflytelse på vårt moderne demokratiske samfunn. Grunnleggende verdier i rettsstaten, likhet for loven, ytringsfrihet, allmannarett, medborgerskap, folkestyre. Stoffet er tilrettelagt av våre dyktigste fagfolk og skrevet i et «folkelig språk».

Noen av våre dyktigste fagfolk har forsket på tradisjoner og sammenhenger gjennom 1000 år i utviklingen av norsk samfunns-, retts- og politisk historie. De har skrevet artikler om sitt spesialområde. Vi har samlet det hele i ei unik bok.

Professor Jørn Øyrehagen Sunde sier følgende i forordet til boka:

Dei fleste har ein idé om tinget. Den ideen er tufta på noko ein lærte under skulegongen, noko ein høyrt på ei omvising på eit museum, eller noko ein las bakpå ei bok medan ein slo ihel litt tid. Nokre få har forska på tinget. Det kan vera kongehyllingar på tinget i tidleg mellomalder, tinget si rolle i opprør i tiåra før 1814, eller tingrettar i dagens rettssystem. Men ingen har til no forsøkt å sjå på tinget gjennom 1000 år av norsk samfunns-, retts- og politisk historie. Det er dette vi har vore på leit etter i det norske samfunnet sitt erfaringsrom.

Lær om landets og folkets identitet og kulturarv.

Kvantumsrabatt mulig. Kontakt post@tingtorget.no eller tlf 903 65 103

Opprinnelig pris var: kr 499.Nåværende pris er: kr 399.