Tingsteder i Norge – mot det norske demokratiet

Delikat hefte med korte presentasjoner av de 4 store lagtingene i Norge i middelalderen. Dessuten korte kapitler om bl.a.  konge-/kirkemakt, Landslov og Grunnlov m.m.

For deg som ønsker en rask og lettfattelig innføring i viktig historisk kulturarv.

kr 149