Rolf Anker Thon fikk fortjente blomster av Eidsvoll kommune på avslutningsseremonien for ting-jubileet.
– 1000-årsjubileet gikk over all forventning, sier en fornøyd «jubileumsgeneral», Rolf Anker Thon.
Feiringen av Eidsivatingets 1000-årsjubileum er avsluttet etter ett år med arrangementer og markeringer. Til sammen ble der gjennomført mer enn 30 forskjellige arrangementer, fra faglig tunge foredrag som det to dagers seminaret i Wergelands Hus i slutten av april, til leker for barna på avslutningsdagen på Tingvoll.
Foreningen Eidsivatinget som har stått bak alle disse arrangementene, har jobbet aktivt med jubileumsprosjektet i mer enn to år. Lederen for foreningen og dermed ansvarlig for alle arrangementene, har vært Rolf Anker Thon – en sprek 77 åring, bosatt i Fenstad, med et mangfoldig yrkesaktivt liv bak seg, blant annet som lærer, pastor, konsulent og lederoppgaver i databransjen og musikkinstruktør.
– Jubileumsfeiringen har vært intens og slitsom, men utrolig morsom og lærerik, sier Thon.
STARTET I 2017
Det hele startet med markeringen av begivenhetene i 1017 da kong Olav Haraldsson var på Eidsvoll og ble advart mot et planlagt opprør mot ham.
– Da skjønte jeg at den hendelsen bar noe langt mer med seg. Hadde opprøret lyktes, hadde vi ikke fått noe Eidsivating og alt hva det har ført til av begivenheter, tradisjoner og rettspleie med folkelig medvirkning gjennom 1000 år, sier Rolf Anker Thon.
– 20. januar 2017 etablerte vi foreningen Eidsivatinget. Et nytt 1000-årsjubileum for kong Olav Haraldssons etablering av Eidsivatinget i 1022, lå i dagen. I 2019 Eidsvoll kommune spurte om vi kunne stå for markeringen med faglig støtte fra Eidsvoll 1814. Vi startet planleggingen umiddelbart. Eidsvoll 1814 hadde ikke kapasitet til å gå tungt inn i jubileumsmarkeringen. Dermed ble vi stående alene, forteller Thon.
Det var ikke midler til å ansette en prosjektleder, så Thon måtte ta den jobben sjøl. Vinteren 21-22 gikk man bort fra planene om prosjektleder for heller å satse på ei prosjektgruppe med dyktige medarbeidere som allerede var inne i prosjektet og kjente historien og prosessene. Gruppa besto av Thon sjøl, Hanne Østby og Vegar Sandholt.
– Det var en bra mix. Hanne og Vegar har stått på og tatt egne initiativ hele vegen, sier Thon.
KORONA-FAST
– Det var stor entusiasme i starten av prosjektet. Alle kommunene på Øvre Romerike skulle delta for å få opp frivilligheten i jubileumsmarkeringen, og næringslivet fulgte opp. I mars 2020 hadde vi stor kick-off for jubileet, men fem dager etterpå kom koronaen. Det var ille, kommenterer Thon.
Hele samfunnet stoppet opp, planer måtte skrinlegges eller utsettes, men heldigvis åpnet samfunnet igjen tidsnok til selve jubileet.
– Det har vært mye planlegging og mange kontakter med offentlige myndigheter for å få økonomisk støtte. Det ble heldigvis en del, sier Thon.
Sjøl har han reist rundt og holdt foredrag om tingjubileet, om middelalderens rettsforhold og vanlige folks muligheter for medvirkning til samfunnsutviklingen. Rolf Anker Thon har stått på til alle døgnets tider, han har hatt møter med kommunene, fylkeskommunen og Stortinget, knyttet kontakter med fagpersoner og skaffet foredragsholdere og underholdere på øverste hylle.
STORE ARRANGEMENTER
– Vi fikk etter ei tid et godt samarbeid med Eidsvoll kommune og Viken fylkeskommune og med sterke fagmiljøer med blant annet sentrale personer ved Universitetet i Oslo. Fagseminaret vi hadde i slutten av april, var stort, og det endte også med at vi fikk gitt ut ei unik praktbok om Eidsivatinget og den norsk tingtradisjonen gjennom 1000 år. Aldri tidligere har denne utviklingen blitt sett på i sammenheng, påpeker Thon.
– Vi fikk den landsdekkende landslovsutstillingen som ble satt opp til 750 års-jubileet i 2024 for Magnus Lagebøters omfattende lovverk, vi fikk med oss skolene på flere arrangementer og en rekke frivillige lag og foreninger engasjerte seg. Under vegs tok vi også initiativ til å danne et tingnettverk sammen med de andre lagtingene fra middelalderen. Det har vært mye arbeid, mye som publikum ikke har lagt merke til, men når det endte så bra, er jeg veldig fornøyd, sier Thon.
POSITIVE TILBAKEMELDINGER
– Høydepunktet var for meg festforestillingen i Eidsvoll kirke på selve jubileumsdagen, 17. juni. Det skapte en spesiell høytidsfølelse da hele forsamlingen reiste seg og sang «Gud signe vårt dyre fedreland», sier Thon.
– Publikumoppslutningen om arrangementene har vært omtrent som forventet, noen arrangementer, som for eksempel Barnas Eidsivating, markedet og båtkortesjen i Sundet, hadde veldig bra frammøte, og det har vært bra besøk i kirka. Ved andre arrangementer hadde vi ønsket større oppslutning, sier han.
– Jeg har fått veldig mange positive tilbakemeldinger fra publikum. Nå skal vi rydde opp etter dette prosjektet og glede oss ei stund, men foreningen Eidsivatinget skal jobbe videre, forsikrer Thon.
– Jeg håper vi kan få til flere prosjekter, og jeg skulle ønske vi fikk til ei bok om dette jubileet som vi nettopp nå har lagt bak oss, avslutter den allestedsnærværende «jubileumsgeneralen», Rolf Anker Thon.
1000 år

Landslovjubileet 2024 / Nasjonalbiblioteket 1. februar 2024 – 14. september 2024

Utstilling
Utstillinga Med lova i hand: Magnus Lagabøtes Landslov, 1274–2024 blir ein sjeldan moglegheit til å møte mellomalderen på nært hald. For fyrste gong har vi samla eineståande handskrivne bøker laga i Noreg i mellomalderen, som hittil har vore i utanlandske samlingar.

Frå 1. februar til 14. september gjer vi denne gløymde delen av norsk kulturhistorie tilgjengeleg for publikum i Noreg.

LES MER »

Se flere aktuelle saker her