Søndag ble et drøyt års markering av 1000-årsjubileet for Eidsivatinget avsluttet på Tingvoll.
Eidsvolls ordfører Hege Svendsen takket jubileumskomiteen og overrakte blomster til lederen, Rolf Anker Thon.
– Jeg er utrolig stolt av det dere har fått til gjennom frivillighet. Dere har levert til de grader, sa hun, henvendt til Thon.
– Det er viktig at lov og rett beskytter innbyggerne. Jeg synes jubileet har formidlet dette på en forbilledlig måte, og involvert publikum. Jubileumskomiteen har fått vist hvilken betydning Eidsivatinget har hatt, sa ordføreren.
– Eidsvoll er en kulturkommunen, og gjennom dette jubileet har både kulturpersoner, næringslivet og kommunen fått skinne.
– Eidsvoll har gode kommunikasjoner i dag, og hadde det i middelalderen. Det var grunnlaget for valg av tingsted. Eidsvoll har ei historie som demokratiets og folkestyrets vugge. Vi var vertskap for 1000 år siden, i 1814 og nå i dag. Tingretten og lagmannsretten hører naturlig til her, sa Hege Svendsen.
Thon trakk fram og takket sine to nærmeste medarbeidere under avslutningen, Vegar Sandholt og Hanne Østby. Sandholt har hatt ansvaret for de musikalske innslagene og Østby har hatt hovedansvar for alle arrangementene.
Thon takket også øvrige medarbeidere, kirken, kommunen og publikum.
– Kirken har vært en fantastisk arena for arrangementene, og uten publikum, ingen fest. Det har vært mye arbeid, men fantastisk morsom, sa Rolf Anker Thon i sin avslutningstale.
1000 år

Landslovjubileet 2024 / Nasjonalbiblioteket 1. februar 2024 – 14. september 2024

Utstilling
Utstillinga Med lova i hand: Magnus Lagabøtes Landslov, 1274–2024 blir ein sjeldan moglegheit til å møte mellomalderen på nært hald. For fyrste gong har vi samla eineståande handskrivne bøker laga i Noreg i mellomalderen, som hittil har vore i utanlandske samlingar.

Frå 1. februar til 14. september gjer vi denne gløymde delen av norsk kulturhistorie tilgjengeleg for publikum i Noreg.

LES MER »

Se flere aktuelle saker her