Jan Arne Sandholtbråten

Domsbrev fra Eid i 1308

På gården Garmo i Lom har de et domsbrev utstedt av lagmannen på Eidsvoll i 1308. Brevet omhandler en strid om eiendomsretten til en inngjerdet teig i Vågå, og stadfester

Les mer »