Av Marthe Hommerstad – Ph.d. i historie fra UiO. Arkivar ved stortingsarkivet.

Stortinget ble den nye nasjonale arenaen for politisk samhandling etter 1814. I årene etter var det ingen lokale folkevalgte organer som kunne måle seg med parlamentet når det gjaldt innflytelse på styre og stell. Ved innføringen av formannskapslovene i 1837 ble det igjen en lokal arena for politisk innflytelse. Samtidig var lokale organer og arenaer, som bygdeting og skolekommisjoner steder hvor en kultur for påvirkning og politisk handling kunne utvikles, og hvor lokal påvirkning kunne få store konsekvenser. For stortingsrepresentanter utenfor embetsmannsstanden og den økonomiske eliten var disse lokale arenaene viktige, og de forble viktige som en rekrutteringsarena for fremtidige representanter.

Ideen om det offentlige tinget med folkelig påvirkning, for noen en arv fra sagatidens lagting, skulle også bli bestemmende for et av de store stridsspørsmålene under 1800-tallet. Innføringen av juryen i lagmannsretten og prinsippet om å bli dømt av sine likemenn var en strid mellom lekmannens innflytelse mot en dominerende embetsmannselite, mellom opposisjon og posisjon i det norske politiske landskapet på 1800-tallet.

Jeg vil her forsøke å utforske forbindelsen mellom ideen om det middelalderske lagtinget, arenaene for lokal påvirkning og utviklingen av en politisk kultur på Stortinget som igjen peker frem mot lekmannens inntog i lagmannsretten fra 1889.

Dag 2/sesjon 3 – kl. 11.15.

1000 år

Landslovjubileet 2024 / Nasjonalbiblioteket 1. februar 2024 – 14. september 2024

Utstilling
Utstillinga Med lova i hand: Magnus Lagabøtes Landslov, 1274–2024 blir ein sjeldan moglegheit til å møte mellomalderen på nært hald. For fyrste gong har vi samla eineståande handskrivne bøker laga i Noreg i mellomalderen, som hittil har vore i utanlandske samlingar.

Frå 1. februar til 14. september gjer vi denne gløymde delen av norsk kulturhistorie tilgjengeleg for publikum i Noreg.

LES MER »

Se flere aktuelle saker her