Av Hilde Sandvik – professor i historie med Universitetet i Oslo.

I dette foredraget skal jeg presentere forskning om hva vi vet om folkes kjennskap til lov og rett på 1600- og 1700-tallet i Norge.
Jeg skal ta for meg noen rettsområder, og diskutere i hvilken grad vi kan omtale det som skjedde på tinget som dialog.”

Dag 2/sesjon 3 – kl.10.00.

1000 år

Landslovjubileet 2024 / Nasjonalbiblioteket 1. februar 2024 – 14. september 2024

Utstilling
Utstillinga Med lova i hand: Magnus Lagabøtes Landslov, 1274–2024 blir ein sjeldan moglegheit til å møte mellomalderen på nært hald. For fyrste gong har vi samla eineståande handskrivne bøker laga i Noreg i mellomalderen, som hittil har vore i utanlandske samlingar.

Frå 1. februar til 14. september gjer vi denne gløymde delen av norsk kulturhistorie tilgjengeleg for publikum i Noreg.

LES MER »

Se flere aktuelle saker her