- Det handler om kjennskap, vennskap og tillit, sier Harald Espelund og Tone W. Trøen.

Lørdag fikk Eidsivatinget besøk av over 100 personer fra Norge, Sverige, Danmark og Finland. Det var foreningen Norden som gjenopptok sine tradisjonelle stevner etter pandemien.

Forsamlingen møttes på Tingvoll til omvisning og orientering om Eidsivatinget, Eidsvoll kirke, Henrik Wergeland og historiske begivenheter om hadde funnet sted i området. Stevnedeltakerne fikk også anledning til å besøke Landslovutstillingen i Traktorstallen ved Eidsvoll 1814.

vi møtes med våre nordiske vennee annenhvert år, i de forskjellige landene, sier lederen for vertsforeningen, Harald Espelund.

– Vi møtes med våre nordiske venner annenhvert år, i de forskjellige landene. I år var det vår tur, sier harald Espelund som er leder i vertsforeningen, Øvre Romerike Norden. Den lokale foreningen har over 100 medlemmer.

– Foreningen Norden jobber for samarbeid mellom oss som bor i Norden. Det handler om vennskap, kjennskap og tillit, sier Tone Wilhelmsen Trøen som er styreleder i den norske foreningen Norden.

Stevnene har naturlig nok ligget nede under pandemien, men nå er tradisjonen i gang igjen.

De utenlandske gjestene ankom Ullensaker fredag og fikk der møte sine vertsfamilier og brukte kvelden til sosialt samvær.

Lørdag var deltakerne samlet i Eidsvoll. De åpnet dagen utenfor rådhuset der det var flaggheising og nasjonalsanger, spilt av Prosjekt 1814, det såkalte Bunuskorpset» med Lasse Thing Helseth som dirigent.

Etter omvisningen på Tingvoll dro forsamlingen videre til Eidsvoll 1814 med omvisning i Eidsvollsbygningen og besøk til utstillingene i Wergelands hus og Landslovutstillingen.

Søndag var det gudstjeneste ved Nes kirkeruiner og kirkekonsert i Ullensaker kirke.

1000 år

Landslovjubileet 2024 / Nasjonalbiblioteket 1. februar 2024 – 14. september 2024

Utstilling
Utstillinga Med lova i hand: Magnus Lagabøtes Landslov, 1274–2024 blir ein sjeldan moglegheit til å møte mellomalderen på nært hald. For fyrste gong har vi samla eineståande handskrivne bøker laga i Noreg i mellomalderen, som hittil har vore i utanlandske samlingar.

Frå 1. februar til 14. september gjer vi denne gløymde delen av norsk kulturhistorie tilgjengeleg for publikum i Noreg.

LES MER »

Se flere aktuelle saker her