Iben og Isak åpnet utstillingen, assistert av styreformann i Eidsivatinget, Rolf Anker Thon (t.v.) og professor i rettshistorie,Jørn Øyrehagen Sunde, som er en av dem som har tilrettelagt vandreutstillingen.

Traktorstallen på Eidsvoll Verk var fullsatt da Iben Lorentzen Sandbu og Isak Landstad åpnet utstillingen Miserabiles Personae fredag ettermiddag.

Utstillingen er en visuell markering av kong Magnus Lagabøtes landslov av 1274. Den er en vandreutstilling satt opp at Norsk Barnemuseum i Stavanger og skal vise forskjellige steder i landet fram til den avsluttes på Hamar under 250 -årsjubileet for landsloven i 2024.

Utstillingen retter seg mot alle aldersgrupper og fokuserer på hvordan barn og de svake i samfunnet hadde det, og hvordan landsloven tok vare på dem, i middelalderen.

I Eidsvoll vises utstillingen som en del av 1000-års jubileet for Eidsivatinget, og den blir stående helt til utgangen av september. Det er foreningen Eidsivatinget i Eidsvoll som står for den lokale visningen.

Utstillingen er åpen hele uka. Fra onsdag til søndag tilbys guidet omvisning, mens besøkende på mandager og tirsdager må bese utstillingen på egenhånd.

1000 år

Landslovjubileet 2024 / Nasjonalbiblioteket 1. februar 2024 – 14. september 2024

Utstilling
Utstillinga Med lova i hand: Magnus Lagabøtes Landslov, 1274–2024 blir ein sjeldan moglegheit til å møte mellomalderen på nært hald. For fyrste gong har vi samla eineståande handskrivne bøker laga i Noreg i mellomalderen, som hittil har vore i utanlandske samlingar.

Frå 1. februar til 14. september gjer vi denne gløymde delen av norsk kulturhistorie tilgjengeleg for publikum i Noreg.

LES MER »

Se flere aktuelle saker her