Magnus Lie Øverland fra dramalinja på Oslo Met spilte kong Olav den hellige.

Denne uka gjenoppsto Eidsivatinget med fjerdeklassinger som vikinger, tingdelegater og hirdmenn, og med Magnus Lie Øverland som selveste kong Olav den hellige.

Flere hundre foreldre, besteforeldre og andre interesserte var imponerte tilskuere.

Det var elevene ved Eidsvoll Verk skole som onsdag åpnet Eidsivatingets jubileumsfestival i Wergelandslunden ved Eidsvoll kirke med å framøre forestillingen Barnas eidsivating. Torsdag var det de 44 fjerdeklassingene ved Ås skole som sto for framføringa, med Anita Nyhagen og Ingrid Grimdalen som instruktører.

– Dom stemte på rett og galt, svarte elevene da vi spurte hva som foregikk på det virkelige Eidsivatinget som kong Olav Digre Haraldsson la til Eidsvoll for 1000 år siden.

I forestillingen presenterte elevene livet på Eidsivatinget slik det kan ha foregått for 1000 år siden. De opplevde tinget som konfliktløser, fikk kjenne på følelsen ved å være urettferdig, eller rettferdig, dømt og de lærte at lovene den gangen ikke alltid var slik de er i dag, mens andre var slik de fortsatt er. Noen av elevene spilte jury, andre tiltalte, og noen var kongens menn.

Elevene har lest, øvd, sunget og snekret i flere uker for å forberede forestillingen.

– Men det har det vært verdt. Dette har vært et tverrfaglig prosjekt der elevene har lært mye. Dette får vi igjen for, kommenterer lærer Anett Kittelsen Flesvik ved Ås skole.

– Arnhild Ingeborgrud har vært rekvisitør. Det er mye å samkjøre, men hun har tatt tak i alt mulig, blant annet laget alle kostymene av striesekker, forteller manusforfatter Hanne Østby.

– Jeg fikk ideen etter samtale om vikingtida med elever på Bønsmoen skole, forteller hun.

– De stilte en masse spørsmål og kom med synspunkter. «Når ble man voksen som viking? Jeg synes trellene ble urettferdig behandlet».

– Jeg ble inspirert, og da jeg kom hjem, begynte jeg å skrive, forteller hun.

Østby har skrevet manuset og alle sangene som hører med. De har dattera, Tiril Østby, satt musikk til.

– Elevene har imponert meg. Det er et krevende halvtimes manus med blant annet vanskelige sanger som skal innøves, påpeker Hanne Østby.

De unge skuespillerne så ut til å trives i sine vikingroller, og tilskuerne, ja de var selvfølgelig imponert over det de fikk oppleve.

1000 år

Landslovjubileet 2024 / Nasjonalbiblioteket 1. februar 2024 – 14. september 2024

Utstilling
Utstillinga Med lova i hand: Magnus Lagabøtes Landslov, 1274–2024 blir ein sjeldan moglegheit til å møte mellomalderen på nært hald. For fyrste gong har vi samla eineståande handskrivne bøker laga i Noreg i mellomalderen, som hittil har vore i utanlandske samlingar.

Frå 1. februar til 14. september gjer vi denne gløymde delen av norsk kulturhistorie tilgjengeleg for publikum i Noreg.

LES MER »

Se flere aktuelle saker her