Velkommen til 1000-årsjubileum for Eidsivatinget!

I år 1022 satte Olav Haraldsson ting på Eid. Tinget fikk navnet «Heidsivisthing» etter Heidsær, datidens navn på Mjøsa. Dette fikk stor betydning for det indre østlandsområdet.

Jubileumsfesten inngår i en rekke jubileer over hele landet frem mot nasjonaljubileet på Stiklestad Olsok 2030.

Festen finner sted i Eidsvoll fra 8. juni til 19. juni 2022.
Fullstendig program finner du her:

eidsivatinget1000år.no

Besøk gjerne vandreutstillingen «Miserabiles Personae» i Traktorstallen ved Eidsvollsbygningen. Utstillingen handler om Magnus Lagabøters landslov og viser hvordan «de svake i samfunnet» og barna hadde det på 1280-tallet.

Den er åpen kl. 12:00–16:00 hver dag helt frem til 30. september.

Billetter til festforestillingen i Eidsvoll kirke 17. juni og til KEiiNO-konserten 18. juni kan kjøpes på: https://www.panorama.kulturhus.no/kulturprogram.

 

1000 år

Landslovjubileet 2024 / Nasjonalbiblioteket 1. februar 2024 – 14. september 2024

Utstilling
Utstillinga Med lova i hand: Magnus Lagabøtes Landslov, 1274–2024 blir ein sjeldan moglegheit til å møte mellomalderen på nært hald. For fyrste gong har vi samla eineståande handskrivne bøker laga i Noreg i mellomalderen, som hittil har vore i utanlandske samlingar.

Frå 1. februar til 14. september gjer vi denne gløymde delen av norsk kulturhistorie tilgjengeleg for publikum i Noreg.

LES MER »

Se flere aktuelle saker her