Kronprinsen tok seg god tid til å snakke med barna og se på tegningene han fikk av dem.
Utenfor Eidsvoll kirke sto barnehagebarn med flagg og tegninger og inne i den fullsatte kirka satt innbudte gjester og heldige eidsvollinger som hadde fått plass til kronprins Haakon Magnus’ besøk onsdag.
Kronprinsen kom i anledning Eidsivatingets tusenårsjubileum og nettverksseminaret for nasjonaljubileet «Norge i tusen år».
– Allerede for tre år siden inviterte vi kongehuset til tingjubileet, men det passet ikke under selv jubileumsfestivalen. Nå var det Slottet som henvendte seg til oss og ville finne en passende dato. Jeg er glad dette lot seg gjøre, kommenterere jubileumsgeneral Rolf Anker Thon.
– Besøket ble meget vellykket. Alt gikk etter planen. Dette var stort. Det var et fint program inne i kirka, og kronprinsen var veldig interessert. Jeg fortalte ham om våre intensjoner med Eidsivatinget, og han spurte, forteller Thon.
PROMINENTE DELTAKERE
Kronprinsen ble ønsket velkommen av statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland, Eidsvolls ordfører Hege Svendsen og politimester Ida Melbo Øystese.
På veg inn i kirka tok kronprinsen seg god tid til å snakke med barnehagebarna fra Mork, Camilla og Vilberg barnehager som hadde stilt seg opp med flagg og egne tegninger til den kongelige gjesten. Også BOA-medarbeidere fikk en prat med ham, og overrakte broderte handlevesker.
Rolf Anker Thon og styrelederen for Stiklestad Nasjonale Kultursenter, som er navet i nasjonaljubileet, Gunnar Bovim, ledsaget hedersgjesten inn til kirka. Ved inngangen sto både biskop Kari Mangrud Alvsvåg og prost Liv B. Krohn-Hansen og fulgte kronprinsen inn.
Også barne- og familieminister Kjersti Toppe deltok på jubileumsmarkeringen.
KULTURPROGRAM
Programmet på denne jubileumsmarkeringen var mer verdslig enn kirkelig. Det ble innledet med «Ingressus Solemnis Olavi» av Henning Sommero, framført av Romerike Vokalensemble med Mona Julsrud og Linn Asak Andersen, akkompagnert av Siv Øverli, Lars Österholm og Lasse Bjærknæs-Jacobsen på trompeter, Are Wærhaug på pauker og Vegar Sandholt på orgel.
Ordfører Hege Svendsen ønsket velkommen.
Gunnar Bovim hilste fra Nasjonaljubileet 2030 – Norge i tusen år.
– Tusenårsjubileet gir oss anledning til å se oss tilbake, men vi bør også se framover, sa han.
– Se hva Norge har vært, se hva det er i dag og hva det kan bli i framtida.
Rolf Anker Thon hilste fra Eidsivatinget og fortalte om intensjonen bak og arbeidet fram til tusenårsjubileet i sommer.
– Vi kan kalle Eidsvoll for lovbygda, sa han og viste til middelalderens lagting og grunnlovsforsamlingen i 1814.
Arrangementets høydepunkt var Svein Tindbergs monolog med utgangspunkt i Olav den helliges saga. Tindberg snakket i ett i mer enn tre kvarter og la ut om gjerninger og fiktive tanker både fra kong Olav og stefarens hans, Sigurd Syr.
Programmet i kirka ble avsluttet av trompetisten Lasse Bjerknæs-Jacobsen og organist Vegar Sandholt som spilte «Trumpet Voluntary» av John Stanley.
BOK OG AKEVITT
Etter opplegget i kirka gikk gjestene til fots ned til Wergelandshaugen for bevertning der innehaveren Annicken Thrane-Steen ønsket velkommen. Under vegs fortalte Rolf Anker Thon om hulvegen nedover fra kirka mot Vorma der også Olav den hellige må ha gått eller ridd for ett tusen år siden.
Før kronprinsen og hans følge dro videre til 100-årsmarkering for Eidsvoll landsgymnas/Eidsvoll videregående skole, overrakte Thon ham boka «Eidsivatinget – Den norske tingtradisjonen gjennom tusen år – utgitt i forbindelse med jubileumsmarkeringen i sommer, og ei flaske Eidsivatinget jubileumsakevitt.
– Kronprinsen fikk nummer én i serie én. Den har vi holdt av lenge, forteller Rolf Anker Thon.
– Seinere skal Stiklestad Nasjonale Kultursenter få nummer 1030 i den samme serien.
1000 år

Landslovjubileet 2024 / Nasjonalbiblioteket 1. februar 2024 – 14. september 2024

Utstilling
Utstillinga Med lova i hand: Magnus Lagabøtes Landslov, 1274–2024 blir ein sjeldan moglegheit til å møte mellomalderen på nært hald. For fyrste gong har vi samla eineståande handskrivne bøker laga i Noreg i mellomalderen, som hittil har vore i utanlandske samlingar.

Frå 1. februar til 14. september gjer vi denne gløymde delen av norsk kulturhistorie tilgjengeleg for publikum i Noreg.

LES MER »

Se flere aktuelle saker her