Om oss

Det er vårt ønske at prosjektet skal utvide bevisstheten om Tingkulturens betydning for utviklingen av Norges rettskultur og vår nasjonale identitet.

Menneskene og kirken på Eid

Sporene etter olav haraldsson er mange og gjennomgripende. Kirken på Eid, Eidsivatinget, kanoniseringen av Olav, Magnus Lagabøtes Landslover er store høydepunkter i denne historien.

Vår kulturarv fra middelalderen er udiskutabel.

Den gir oss en tilhørighet og identitet hvor folkestyre og rettskultur i “forhandling og samhandling” har inspirert til det demokratiet vi i dag kan glede oss over. Å bevisstgjøre denne kulturarven for alle er en viktig oppgave for å kunne forstå nasjonens utvikling “fra slagmark til demokrati” og motstå krefter som vil rokke ved våre grunnprinsipper.

Prosjektet ble startet av Rolf Anker Thon som utarbeidet statutter, visjon, mål og aktiviteter sammen med en arbeidsgruppe fra Eidsvoll historielag, Akershus fylkeskommune og andre fagmiljøer. Eidsvoll kommune og Akershus fylkeskommune støttet prosjektet.Et formidlingsprosjekt – om verdier, identitet og kulturarv.

Etter hvert har prosjektet vokst og mange nye krefter har kommet til. Foreningen har nå et stort nettverk fra mange solide fagmiljøer og legger stadig nye prosjekter til sin virksomhet. 

 

Prosjektet hovedoppgave er å vise sammenheng mellom kulturarv og vår egen tid og bevisstgjøre vår identitet og historiske tilhørighet med vekt på prinsipper som “folkestyre”, likhet for loven, frihet. En av de største farene for demokratiet er passivitet og likegyldighet. Det er vårt ønske at prosjektet skal være med på å utvide bevisstheten om Tingkulturens betydning for utviklingen av Norges rettskultur og vår nasjonale identitet.  Vi har grunn til å være stolte av våre verdier som bygger på folkestyre og medborgerskap – en kulturarv som fortsatt er sentral i et levende demokrati.

Tusenårsjubileum!

I 2022 er det ett tusen år siden opprettelsen av Eidsivatinget på Eidsvoll. Det skal naturligvis feires! Les mer 

De som startet

Prosjektleder, styremedlem

Arnhild
Ingeborgrud

Tidl. Kirkeverge Eidsvoll, styremedlem

Bjørnar
Robertsen

Kantor, Eidsvoll

Ola
Rønne

Arkeolog. Akershus fylkeskommune

Jon
Egeland

Lektor. Eidsvoll historielag, styremedlem

Gunnar
Gravdal Nerhus

Tidl. studieinspektør Eidsvoll VGS. / Eidsvoll historielag

Gry
Solberg

Grafisk Designer. Adjunkt. 

Eidsivatingets vedtekter

Hensikt: Foreningen er opprettet for å drive historisk kulturformidling i Eidsvoll kommune. Foreningen er ideell og ikke-kommersiell og har til hensikt:

• Jubileum: for den første trekirken i Eidsvoll og hendelsene på Eid i 1017 som åpnet for Olav Haraldsson den Helliges stilling som enekonge i Norge.

• Eidsivatinget: Knytte disse hendelsene opp mot opprettelsen av Eidsivatinget i 1022 og den etterfølgende samfunnsutviklingen i Norge med vekt på ”kirkerett og landslover”.

• Folkeopplysning: Utarbeide dokumentasjon egnet for allmennheten og skoleverket om denne delen av vår lokale og nasjonale historie.

• Verdiskapning: Synliggjøre og kommunisere Eidsvolls betydelig middelalderhistoriske rolle og tilrettelegge for økt turisme og PR for kommunen.

EIDSIVATINGETS BLOGG

Uncategorized
Jan Arne Sandholtbråten

– Veldig fornøyd med gjennomføringen av tingjubileet

– 1000-årsjubileet gikk over all forventning, sier en fornøyd «jubileumsgeneral», Rolf Anker Thon. Feiringen av Eidsivatingets 1000-årsjubileum er avsluttet etter ett år med arrangementer og markeringer. Til sammen ble der

LES MER »

Uncategorized
Jan Arne Sandholtbråten

Eidsivating-jubileet ved vegs ende

Søndag ble et drøyt års markering av 1000-årsjubileet for Eidsivatinget avsluttet på Tingvoll. Eidsvolls ordfører Hege Svendsen takket jubileumskomiteen og overrakte blomster til lederen, Rolf Anker Thon. – Jeg er

LES MER »

Uncategorized
Jan Arne Sandholtbråten

Eidsvoll Husflidslag vant

Den utlyst husflidskonkurransen i anledning Eidsivating-jubileet ble vunnet av Eidsvoll husflidslag. – Vi ønsker oss et mønster hvor hovedmotivet skal være en framstilling av hva demokratiet betyr for deg, skrev

LES MER »

DEL PÅ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Eidsivatinget støttes av