SEILTAKET PÅ PLASS! Taket er på nærmere 90 kvm og skal dekke en platting/scene på ca 75 kvm. Det blir 34 sitteplasser under taket i kanten av plattingen, to av dem spesielt tilpasset UU. Mot Andelva settes det opp halvhøye levegger på plattingen (til venstre i bildet) for å skjerme fra veien og fosseduren.

Bilde nr 2 viser deler av Geitberget/Seterberget, to holmer som ligger i umiddelbar tilknytning til utearenaen. Frivillighetssentralen disponerer dette området, og vi samarbeider om å skape en helhet

1000 år

Landslovjubileet 2024 / Nasjonalbiblioteket 1. februar 2024 – 14. september 2024

Utstilling
Utstillinga Med lova i hand: Magnus Lagabøtes Landslov, 1274–2024 blir ein sjeldan moglegheit til å møte mellomalderen på nært hald. For fyrste gong har vi samla eineståande handskrivne bøker laga i Noreg i mellomalderen, som hittil har vore i utanlandske samlingar.

Frå 1. februar til 14. september gjer vi denne gløymde delen av norsk kulturhistorie tilgjengeleg for publikum i Noreg.

LES MER »

Se flere aktuelle saker her