1000 ÅR. - I år er det Eidsivatinget som jubilerer, i 2030 er det slaget på Stiklestad, påpeker Lars Børre Hallem og Sandra Paulsen Storhaug fra Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

I år er det Eidsivatinget som fyller 1000 år. I 2030 er det slaget på Stiklestad. Det siste er hevet opp til nasjonaljubileum og hele landet skal være med på markeringer i årene framover.

Nasjonaljubileet «Norge i tusen år» kom inn på statsbudsjettet allerede i 2017 og Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) fikk oppdraget med å koordinere jubileumsmarkeringene.

NASJONALJUBILEUM

– Olav Haraldssons fall i slaget på Stiklestad og helgenkåringen i Nidaros året etter fikk dyptgripende betydning for fremveksten av det norske riket politisk, religiøst, rettsmessig og kulturelt. Konsekvensene utgjør en nasjonal og internasjonal arv som det norske samfunnet fortsatt bygger på, påpeker SNK.

– Alt dreier seg om kong Olav Haraldssons liv, og mange steder og aktører i Norge vil være med på å fortelle sine historier.

– Begivenheten i 1030 var med på å forme Norge til det landet er i dag. Det er bra at hele landet kan samarbeide om en så stor sak, påpeker historieformidler Lars Børre Hallem i SNK.

– I år er det jubileum for Eidsivatinget som kong Olav opprettet i 1022. Neste år fokuserer vi på Tore Hunds rike i Hålogaland, og så holder vi på fram til 2030. Målet er å være innom alle plassene som er relatert til Olav Haraldssons liv, forteller han.

SKOLETEATER

Han og Sandra Paulsen Storhaug er nå på en teaterturné i Innlandet fylke med forestillingen «Gutten som ble hele Norges Olav den hellige». I den forbindelse benyttet de også anledningen til å besøke Eidsvollsbygningen og tingplassen utenfor Eidsvoll kirke.

– Håpet er også å få satt opp en forestilling ved Eidsvollsbygningen, forteller Hallem.

– Det får vi dessverre ikke til nå, men hvis dere kan komme hit neste år, booker vi dere, forsikrer Anne Løvås som er leder av formidling ved Eidsvoll 1814.

Forestillingen som Hallem og Storhaug viser, er et fortellerteater for første til fjerde klasse i grunnskolen. I løpet av dette året er forestillingen vist omtrent 60 ganger i Trøndelag og Innlandet fylker.

1000 år

Landslovjubileet 2024 / Nasjonalbiblioteket 1. februar 2024 – 14. september 2024

Utstilling
Utstillinga Med lova i hand: Magnus Lagabøtes Landslov, 1274–2024 blir ein sjeldan moglegheit til å møte mellomalderen på nært hald. For fyrste gong har vi samla eineståande handskrivne bøker laga i Noreg i mellomalderen, som hittil har vore i utanlandske samlingar.

Frå 1. februar til 14. september gjer vi denne gløymde delen av norsk kulturhistorie tilgjengeleg for publikum i Noreg.

LES MER »

Se flere aktuelle saker her