Jubileumsfeiring juni 2022

Uke 24 i 2022 er viet tusenårsjubileet for Eidsivatinget.

I hele Gardermoregionen blir det arrangementer, lokale og felles, gjennom hele året. Konserter, teater, turer, foredrag, seminar, konkurranser og «global gatherings» – for å nevne noen.

Hovedarrangementet er på stedet hvor Heidsivisthing lå i nesten 600 år, ved Tingvoll i Eidsvoll.

Selve jubileumsdagen 17. juni og den etterfølgende helgen har program fra morgen til kveld.

17. juni starter med program av og for elever ved Eidsvoll videregående skole som bruker anledningen til en gedigen skoleavslutning for skoleåret. Programmet avsluttes for dagen med en kongelig festforestilling i Eidsvoll kirke kl 18:00.

18.6. gjentas festforestillingen med åpen adgang. Det blir (viking)marked, båtseilas, gregoriansk vesper, nattritt …

19.6. starter tidlig med ottesang i Eidsvoll kirke, pilegrimsstafett, høymesse, marked, vikingleker m.m.

Det hele avsluttes med en verdig avslutningsseremoni.

1000 år

Landslovjubileet 2024 / Nasjonalbiblioteket 1. februar 2024 – 14. september 2024

Utstilling
Utstillinga Med lova i hand: Magnus Lagabøtes Landslov, 1274–2024 blir ein sjeldan moglegheit til å møte mellomalderen på nært hald. For fyrste gong har vi samla eineståande handskrivne bøker laga i Noreg i mellomalderen, som hittil har vore i utanlandske samlingar.

Frå 1. februar til 14. september gjer vi denne gløymde delen av norsk kulturhistorie tilgjengeleg for publikum i Noreg.

LES MER »

Se flere aktuelle saker her