Jan Arne Sandholtbråten

To dager med 1000 års rettshistorie

– Dette ble over all forventning vellykket, sier Rolf Anker Thon etter to dagers fagseminar om norsk rettshistorie fra middelalderen, fram til i dag og inn i den digitale framtida.

Les mer »

Landslov og lagting, Eidsivatinget etter 1274.

Av Miriam Tveit – førsteamanuensis i historie ved Nord universitet i Bodø. Hvordan fungerte lagtinget for Eidsiva lagdømme etter utgivelsen av landsloven i 1274? Lovreformene sist på 1200-tallet endret lagtingene

Les mer »