Arrangører og foredragsholdere samlet etter det interessante seminaret.

Dette ble over all forventning vellykket, sier Rolf Anker Thon etter to dagers fagseminar om norsk rettshistorie fra middelalderen, fram til i dag og inn i den digitale framtida.

Thon er leder i foreningen Eidsivatinget som i samarbeid med Eidsvoll 1814 sto bak fagseminaret. Bakgrunnen for arrangementet er 1000-årsmarkeringen for kong Olav den helliges etablering av lagtinget i Eidsvoll.
Mellom 40 og 50 personer besøkte arrangementet hver av de to dagene seminaret i Wergelands Hus varte.

SENTRALE POLITIKERE
Arrangementet, med navnet «Forhandling & samhandling», samlet to sentrale stortingspolitikere, tidligere stortingspresident Tone W. Trøen og lederen av utenrikskomiteen, tidligere utenriksminister Ina Eriksen Søreide.
– Vi må kjenne folketingets røtter og hvordan det er videreført, påpekte Trøen i sin innledning til seminaret.
– Det er håp om at tingtradisjonen vil leve videre, men demokratiets framtid er avhengig av at systemet fungerer og er åpent. Alle borgere må føle seg hjemme i systemet, påpekte hun.
Ine Eriksen Søreide snakket om Norges rolle som internasjonal fredsmekler.
– Norge har flere fordeler, påpekte hun.
– Vi oppfattes som en aktør uten baktanker med det vi gjør, vi har aldri vært noen kolonimakt, og i Stortinget har vi en saklig, rolig og lite polarisert debatt. Dette gir oss som et lite land tilgang til økt utenrikspolitisk handlingsrom.

TOPP FAGPERSONER
Tolv professorer, landets fremst fagpersoner på sine områder, holdt foredrag om utviklingen av tingordningen i Norge, om stedsnavn som viser til gamle tingsteder, om den politiske utviklingen fra Olav den helliges tid, gjennom det dansk/norske eneveldet, grunnlovsarbeidet i 1814, dagens demokrati og inn i den digitale framtida.
– Foredragsholderne er de beste på sine områder. Min visjon var å få mer forståelse for de lange linjene i utviklingen fra bygde- og lagtingene på 1000-tallet og fram til dagens demokrati, sier Rolf Anker Thon.
– Prosjektgruppa har jobbet med dette seminaret i to-tre år, og vi fikk veldig mye igjen, Jeg har også fått hyggelige tilbakemeldinger fra mange av dem som var på seminaret, legger han til.
– Dette svarte til forventningene. Vi har fått inngående innblikk i tingordningene og rettshistoria, sier Aslak Aslaksen fra Oslo og advokat Jørund Lægland fra Eidsvoll.
Etter hver foredragsseksjon var det anledning til å stille spørsmål til foredragsholderne.
– Når disse fagpersonene treffes, skapes det assosiasjoner og refleksjoner på tvers. Det ble veldig interessante samtalerunder etter foredragene. Hele seminaret blir streamet, og de som ikke kunne overvære arrangementet, kan oppleve det på vår facebook-side. Om litt kommer også ei bok, «Eidsivatinget – norske tingtradisjon gjennom 1000 år» – der foredragsholderne har bidratt med sine foredrag i artikkelform. Jeg håper boka kommer før 17. juni som er selv jubileumsdagen for Eidsivatinget, sier Thon.
Foredragene blir også bearbeidet til et undervisningsopplegg for den videregående skole, blant annet via elevkanalen TV2 skole.

 

1000 år

Landslovjubileet 2024 / Nasjonalbiblioteket 1. februar 2024 – 14. september 2024

Utstilling
Utstillinga Med lova i hand: Magnus Lagabøtes Landslov, 1274–2024 blir ein sjeldan moglegheit til å møte mellomalderen på nært hald. For fyrste gong har vi samla eineståande handskrivne bøker laga i Noreg i mellomalderen, som hittil har vore i utanlandske samlingar.

Frå 1. februar til 14. september gjer vi denne gløymde delen av norsk kulturhistorie tilgjengeleg for publikum i Noreg.

LES MER »

Se flere aktuelle saker her