Tidligere rektor ved Vilberg ungdomsskole, Brit Bunæs, orienterte elevene ved minnesteinen der Eidsivatinget sto.

Eidsvoll videregående skole benyttet den siste dagen dette skoleårete til å fokusere på 1000-årsjubileet for Eidsivatinget. 400 elever og ansatte var samlet på den gamle tingplassen utenfor Eidsvoll kirke. Avgangsklassene avsluttet skoleåret tidligere denne uka.

– Det er blitt tradisjon – bortsett fra under pandemien – å avsluttet skoleåret ved Wergelandsbautaen utenfor skolen vår. I år valgte vi å bryte med denne tradisjonen, for vi syntes det var viktig å fokusere på Eidsivatings-jubileet. Vi valgte å legge avslutningen til Tingvoll og var heldige både med plassen og været, kommenterer assisterende rektor Odd Cato Rynning.

– Dagen ble helt fantastisk. Innholdet traff veldig godt, og det var gøy å se at elevene fulgte med på det som ble fortalt om tinget og den historiske plassen. sier han.

Elevene kan bekrefte læringseffekten.

– Det var fint at alle kunne samles på ett sted. Vi lærte mye om vikingtida og Eidsivatinget og hva de bestemte der, og hvordan tingene har utviklet seg til slik det er i dag, kommenterer Thelma Louise Jensen og Ivar Kristian Rolin Bergem i klasse 2 STA.

– Nå gleder vi oss til en velfortjent ferie, sier de to.

Elevene var inndelt i ti grupper som alternerte mellom ti forskjellige samlingsplasser der ansatte og omvisere fra Eidsivatinget fortalte om Olav den hellige og det gamle tinget, om pilegrimer og om Eidsvoll kirke, hulvegen ned fra kirka til Holsevja, om båttrafikken på Vorma og Mjøsa i middelalderen og om Henrik Wergeland.

Elevene fikk også prøve seg på den gamle styrkeprøven, tautrekking, og innimellom ble det servert grillpølser i vikinglomper.

Rektor Ingvild Askheim holdt avslutningstalen med fokus på demokratiet og elevrådet, og der hun takket elevene for året som er gått.

– Vi har hatt et par unntaksår med pandemien, og har ikke engang hatt eksamen, men neste år forbereder vi et normalår, sa hun og roste elevene.

– Jeg skryter alltid av elevene. Dere er supre, avsluttet rektor.

1000 år

Landslovjubileet 2024 / Nasjonalbiblioteket 1. februar 2024 – 14. september 2024

Utstilling
Utstillinga Med lova i hand: Magnus Lagabøtes Landslov, 1274–2024 blir ein sjeldan moglegheit til å møte mellomalderen på nært hald. For fyrste gong har vi samla eineståande handskrivne bøker laga i Noreg i mellomalderen, som hittil har vore i utanlandske samlingar.

Frå 1. februar til 14. september gjer vi denne gløymde delen av norsk kulturhistorie tilgjengeleg for publikum i Noreg.

LES MER »

Se flere aktuelle saker her