Koret Nordic Voices imponerte og skapte en spesiell stemning blant de frammøtte.

Atmosfæren ble satt fra første tone da Eidsivatinget fredag kveld inviterte til festforestilling i Eidsvoll kirke i anledning 1000-årsjubileet.

Forestillingen åpnet med Henning Sommerros «Ingressus solemnis Regis Olavi», framført fra galleriet av et kor bestående av Nordic Voices og Romerike vokalensemble og med flere musikere.

Før den tid hadde det vært mottakelse på Wergelandshaugen der blant andre Øvre Romerikes fem ordføreren, nåværende og forrige biskop i Borg, representanter for Stortinget, Viken fylkeskommune, rettsvesenet og Eidsivatingets samarbeidspartnere var inviterte gjester.

HØYDEPUNKTER PÅ REKKE OG RAD
Det ble en mektig og stemningsfylt festforestilling i Eidsvoll kirke der høydepunktet ble nådd da alle i den fullsatte kirka reiste seg og sang «Gud signe vårt dyre fedreland».

Et annet høydepunkt som brakte stemningen tilbake til middelalderen var det internasjonalt kjente koret Nordic Voice med «Solbøn» av Lasse Thoresen og «Klanger fra middelalderen» med Vegar Sandholt ved orgelet.

Og så ble det en flott avslutning med Nicolai Wergelands brudemarsj med kor og Vegar Sandholt på orgel.

– Dette var en fantastisk, flott forestilling med en magisk avslutning, kommenterer Elisabeth og Lars Einar Harberg fra Råholt som får støtte av sin onkel, første visepresident på Stortinget, Svein Harberg og hans kone, Inger Margrethe Harberg.

– Det ble den ene høydaren etter den andre. Dette var virkelig et 1000-årsjubileum verdig, sier stortingsrepresentanten.

LOKALE KREFTER
– Dette var et fin bevist på frivilligheten og bruk av lokale kunstnere, påpeker Elisabeth og Lars Einar Harberg.

To av de lokale var Mona Julsrud med Stian Carstensen på trekkspill. De imponerte med sin versjon av «Kirken den er et gammelt hus», og Julsrud kom tilbake med «Salme på Olavsdagen» av Johan Halvorsen, akkompagnert av Bjørnar Robertsen på flygel.

Eidsvolls ordfører Hege Svendsen hilste på vegne av kommunen. Hun trakk fram bygdas historie, og gode kommunikasjoner, både i dag og i middelalderen da vannvegen og landevegen gjorde Eidsvoll til et naturlig tingsted.

FRIVILLIGHET
Lederen av arrangørforeningen Eidsivatinget ga en presentasjon av bakgrunnen for foreningen og feiringen av ting-jubileet. Han trakk fram det frivillig engasjementet som hadde ført til de mange arrangementene.

– Jeg er stolt av det de frivillige har fått til, sa han.

– Frivilligheten sto også sentralt da Stortingets første visepresident, Svein Harberg, hilste fra Stortinget.

Postdoktor Brage Thunestvedt Hatløy snakket om folkestyre og viste til at man kunne trekke linjer fra middelalderens lagting til dagens storting og lagmannsretter.

Skuespiller Odin Waage ga publikum et unikt møte med Olav den hellige, og tre fjerdeklassinger fra Ås skole framførte en demokratiseringssang fra forestillingen Barnas Eidsivating.

Tidligere stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen var konferansier under festforestillingen.

1000 år

Landslovjubileet 2024 / Nasjonalbiblioteket 1. februar 2024 – 14. september 2024

Utstilling
Utstillinga Med lova i hand: Magnus Lagabøtes Landslov, 1274–2024 blir ein sjeldan moglegheit til å møte mellomalderen på nært hald. For fyrste gong har vi samla eineståande handskrivne bøker laga i Noreg i mellomalderen, som hittil har vore i utanlandske samlingar.

Frå 1. februar til 14. september gjer vi denne gløymde delen av norsk kulturhistorie tilgjengeleg for publikum i Noreg.

LES MER »

Se flere aktuelle saker her