Snekkergutta på Gladbakk har jobbet iherdig i en måned og er snart ferdige med Seilet scene. Det gjenstår beising og å montere seter og en del dekorasjoner og informasjonstavler.
Grunnarbeidene er utført av firmaene Elling Sandholt og murerfirma Frank Fredriksen.
Seilkonstruksjoen er levert av Gran Seil AS.


Da vi valgte seilet som symbol for middelalderen, var det på grunn av seilets betydning for vikingene. Vi vet ikke helt når seilet begynte å bli brukt i Skandinavia, men det var trolig ganske seint, kanskje ikke før på 800-tallet. Seilet skulle vise seg å bli avgjørende for den rollen vikingene fikk. De smekre langbåtene var gode sjøbåter, og med et godt seil kunne de krysse store havstrekninger, f.eks. til Island, Grønland, Amerika. Seilet var således en forutsetning for vikingenes posisjon i middelalderen.

Et godt seil var vevd av ull, kanskje fra spælsau, og «verd sin vekt i gull». Rekonstruksjon av seilfragmenter fra Osebergskipet viser at det lå stor dyktighet og håndlag bak et godt seil.

Vårt seil er av solid kunststoff. Det er montert på master av aluminium og spent opp med solide stålvaiere. Seilet kan rigges i ulike vinkler etter ønske og behov. 

1000 år

Landslovjubileet 2024 / Nasjonalbiblioteket 1. februar 2024 – 14. september 2024

Utstilling
Utstillinga Med lova i hand: Magnus Lagabøtes Landslov, 1274–2024 blir ein sjeldan moglegheit til å møte mellomalderen på nært hald. For fyrste gong har vi samla eineståande handskrivne bøker laga i Noreg i mellomalderen, som hittil har vore i utanlandske samlingar.

Frå 1. februar til 14. september gjer vi denne gløymde delen av norsk kulturhistorie tilgjengeleg for publikum i Noreg.

LES MER »

Se flere aktuelle saker her