Langt flere enn forventet kom for å høre ensemblet Consortium Vocale.

Koret Consortium Vocale førte de godt over 100 tilhørerne mange hundre år tilbake med sin vesper-konsert i Eidsvoll kirke lørdag kveld.

Konserten var en del av Eidsivatingets jubileumsprogram i forbindelse med 1000-årsjubileet. Godt over 100 publikumere benket seg i kirka. Oppslutning var langt bedre enn forventet slik at ikke alle kunne få programmet med tekstoversettelser.

Vesper er latin og betyr kveld. Vesper er én av de sju tidebønnene som blir sunget i katolske klostre og kirker i løpet av døgnet. Tekstene er på latin, men koret hadde i programmet oversatt dem til norsk slik at tilhørerne kunne følge med på teksten.

Koret er et lite mannskor som har sitt utspring fra Oslo Domkirke. Det har utgitt en rekke CDer og har vunnet internasjonal anerkjennelse. Det har opptrådt både i Israel, Ungarn, Sveits, Tyskland, Italia, Hellas og Etiopia.

Under engasjementet for Eidsivatinget underviste flere av korets medlemmer lokale korsangere i gregoriansk sang.

1000 år

Landslovjubileet 2024 / Nasjonalbiblioteket 1. februar 2024 – 14. september 2024

Utstilling
Utstillinga Med lova i hand: Magnus Lagabøtes Landslov, 1274–2024 blir ein sjeldan moglegheit til å møte mellomalderen på nært hald. For fyrste gong har vi samla eineståande handskrivne bøker laga i Noreg i mellomalderen, som hittil har vore i utanlandske samlingar.

Frå 1. februar til 14. september gjer vi denne gløymde delen av norsk kulturhistorie tilgjengeleg for publikum i Noreg.

LES MER »

Se flere aktuelle saker her