Landslov og lagting, Eidsivatinget etter 1274.

Av Miriam Tveit – førsteamanuensis i historie ved Nord universitet i Bodø. Hvordan fungerte lagtinget for Eidsiva lagdømme etter utgivelsen av landsloven i 1274? Lovreformene sist på 1200-tallet endret lagtingene

Les mer »