Jan Arne Sandholtbråten

Norge i tusen år

I år er det Eidsivatinget som fyller 1000 år. I 2030 er det slaget på Stiklestad. Det siste er hevet opp til nasjonaljubileum og hele

Les mer »