Frosta kommune inviterer til Frostatingsseminaret 2019 som i år avholdes 27. april.

Teksten under er hentet fra Frosta kommunes egen annonsering av seminaret:

Samtidig med Frostatingsseminaret er det også åpning av Miserabiles personae – de svake i samfunnet som er ei aktivitetsutstilling om Magnus Lagabøtes landslov av 1274.

Det var den første lovboka som gjaldt for hele Norge, og ble første vedtatt eller lovtatt på Frostatinget !

Utstillinga vil stå på Frosta fram til 1. oktober og pr. i dag er Frosta det eneste avtalte visningsstedet i Trøndelag!

Det er også mulig å bestille omvisning i utstillinga!

Program for Frostatingsseminaret og informasjon om utstillinga kan lastes ned her.

Årets Frostatingsseminar er gratis på grunn av utstillingsåpninga, og det er mulig å kjøpe enkel lunsj på stedet

1000 år

Landslovjubileet 2024 / Nasjonalbiblioteket 1. februar 2024 – 14. september 2024

Utstilling
Utstillinga Med lova i hand: Magnus Lagabøtes Landslov, 1274–2024 blir ein sjeldan moglegheit til å møte mellomalderen på nært hald. For fyrste gong har vi samla eineståande handskrivne bøker laga i Noreg i mellomalderen, som hittil har vore i utanlandske samlingar.

Frå 1. februar til 14. september gjer vi denne gløymde delen av norsk kulturhistorie tilgjengeleg for publikum i Noreg.

LES MER »

Se flere aktuelle saker her